mjolkproducenter_2

mjolkproducenter_2

Enligt portalparagrafen får inte mer än 170 kg kväve per hektar och år spridas med stallgödsel.