Ingen kategori

Märklig prisutveckling för skörd 2014

20 februari, 2015

Sedan 2007 har spannmålspriset varierat stort och det har därmed funnits goda möjligheter att både göra mycket bra affärer men även riktigt dåliga affärer. Frågan är vad som är rätt spannmålspris och hur man ska [Läs mer…]

Ingen kategori

Strid om krympande gödselmarknad

20 februari, 2015

Än så länge fungerar konkurrensen på gödselmarknaden till lantbrukets favör. Men på sikt hotar det minskade antalet aktörer att minska konkurrensen. Sveriges lantbrukare köper ungefär 600 000 ton gödsel­medel per år och det har skett [Läs mer…]

Ingen kategori

Kvävebegränsning kostar danska bönder miljarder

20 februari, 2015

Sedan millennieskiftet har de danska lantbrukarna som en tillämpning av EUs nitratdirektiv via lagstiftning varit tvungna att tillföra en begränsad mängd kväve per hektar. Avsikten är att denna begränsning ska fördela sig relativt jämnt över [Läs mer…]