Mjölk

En konstig kris men ändå inte

18 mars, 2015

”Globalt råder det inget överskott, utan priserna på handlade mejeriprodukter stiger” Den 5 mars presenterade utredaren Rolf Annerberg sin slutbetänkande i utredningen om det svenska jordbrukets konkurrenskraft; Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en [Läs mer…]

Ingen kategori

Elektriciteten på väg ut i fält

18 mars, 2015

Elektriciteten är på väg ut på åkern. Samtidigt som de stora traktortillverkarna lanserar konceptmodeller och även serietillverkning av traktorer med eluttag hakar allt fler tillverkare av redskap på den nya trenden. John Deere fick på [Läs mer…]

Ingen kategori

Mycket stora ogräseffekter

18 mars, 2015

Fortfarande betyder ogräsmedlen mycket för avkastning och lönsamhet i spannmålsodlingen. En uppskattning säger att generellt ger den kemiska ogräsbekämpningen  en merskörd på 20 procent. I försök förra året låg effekterna i flera fall långt över [Läs mer…]

Ingen kategori

Konkurrenskraft – var god dröj…

18 mars, 2015

”…vars primära uppgift i brist på andra konkreta mål verkar vara att begrava frågorna i ett årslångt kafferep” Den 5 mars presenterade utredaren Rolf Annerberg sin slutbetänkande i utredningen om det svenska jordbrukets konkurrenskraft, Attraktiv, [Läs mer…]