Ingen kategori

Ny strategi för Söderberg & Haak

31 augusti, 2015

Efter att sedan andra världskriget ha verkat som en renodlad importör och distributör till fristående lokala entreprenörer väljer Söderberg & Haak inför sitt 150-årsjbileum 2016 att göra betydande strategiska förändringar i sin affärsmodell. ”I framtiden [Läs mer…]

Mjölk

Mjölkvärldens mesta doldis ruvar på pengar och ostar

14 augusti, 2015

”… 200 miljoner kronor bara skvalpar runt…” Omkring 200 miljoner kronor vilar i Svensk Mjölks kassavalv. ”Pengarna ska användas till långsiktiga satsningar för mjölkbönderna som exempelvis forskning”, säger Svensk Mjölks ordförande Palle Borgström. Som en [Läs mer…]

Bodil Paulsson
Ingen kategori

Regelkrångel hindrar expansion

14 augusti, 2015

De djurgårdar som expanderar är de som drar lantbruket in i morgondagens matproduktion. För dem borde samhället rulla ut röda mattan och visa sin uppskattning. Men ibland möts de istället av långa handläggningstider och nya [Läs mer…]

Ingen kategori

Följ upp och utvärder­a gödslingstrategin

14 augusti, 2015

Det sista året har fokus ökat på gödslingsstrategier och högre kvävegivor i höstvete. När nya strategier testas är det viktigt att följa upp och utvärdera dem för att vara säker på att de är motiverade. [Läs mer…]

Ingen kategori

Ny teknik skapar överblick

14 augusti, 2015

”Jag har fått lära mig av min far att klättra upp och ställa mig på traktortaket för att får en bättre överblick av grödan. På samma sätt använder jag mig idag av en drönare”, säger [Läs mer…]

Ingen kategori

Biogastraktorn läcker metan

14 augusti, 2015

Försöken med en kombina­tion av metan och diesel som drivmedel på traktorer har stött på problem. ”Förbränningen släpper igenom mer metan än vi hade hoppats”, berättar projektledare Olof Enghag vid Jordbruksverket. Nya bränslen står högt [Läs mer…]

Ingen kategori

Ny energi till bioenergin

14 augusti, 2015

”Energi från förnybara råvaror har förvandlats från en lovande möjlighet till en krass ettöresmarknad” Det verkade så enkelt. Vi hade lärt oss läxan från 1970-talets energikris och insett behovet av energioberoende. Energipriserna steg stabilt och [Läs mer…]