Ingen kategori

Kräv dina pengar åter

16 december, 2015

Betalar du årlig avgift för kontroll enligt miljöbalk eller livs­medelslag? Får du kontroll varje år? Om svaret är ja, o­mfatta­r kontrollen lika många timmar som du blir debiterad. Frågan om kommunernas rätt att debitera årlig [Läs mer…]

Ingen kategori

Lantbrukaren står risken i spannmåls-kontrakten

11 december, 2015

Minskar spannmåls­kontrakten lantbrukarnas risk, eller är det så att de till och med ökar den? Handeln har dock större frihet att bryta kontraktet gentemot leverantören än det omvända, vilket placerar lantbrukaren i underläge gentemot uppköparen. [Läs mer…]

Ingen kategori

Rent mjöl i påsen?

11 december, 2015

Frågan i rubriken är högst relevant när Naturskydds­föreningens skrift med samma namn utsätts för lite närläsning. Och då gäller det inte det mjöl som Naturskyddsföreningen avser, utan i vilket syfte för­fattarna är ute. Vid en [Läs mer…]

Ingen kategori

I skuggan av vem?

11 december, 2015

”Det kanske är dags att uttrycka målen med hållbarhet och klimat-anpassning i andra termer än procent ekologiskt” Att tala om skuggor i samband med lantbruk och livsmedel är alltid lite extra ödesdigert. FAOs ­rapport Livestock’s [Läs mer…]

Mjölk

Tjänar mjölkbönderna på branschpolicyn?

11 december, 2015

”Det är ett arbete för att skydda mjölken och säkerställa att den omges av positiva attityder” För ett år sedan skulle Växa presentera vad mejeriernas branschpolicy egentligen kostade. LRF Mjölk menar nu att det var [Läs mer…]

Ingen kategori

Ny plogserie ställs in från hytten

11 december, 2015

Slingriga plogfåror är snart ett minne blott. Kvernelands nya intelligenta plog 2500 iPlough tar GPS till hjälp och rätar automatiskt ut dem åt dig. Naturligtvis ser den också till att anpassa övriga inställningar samtidigt som [Läs mer…]