Mjölk

Dags för en kovändning

19 februari, 2016

”Varför ska just mjölken vara så förtvivlat billig?” Den svenska läkaren och professorn i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet Agnes Wold har många kloka tankar och idéer, bland annat om mjölk. I somras gjorde Agnes [Läs mer…]

Ingen kategori

Rätt placering av gödning lönar sig

19 februari, 2016

Det kan vara frestande att öka kapaciteten i vårbruket genom att avstå från kombisådd och istället bredsprida gödsel. Nya försök i Storbritannien bekräftar dock det vi redan vet. Gödsel på rätt ställe ger högre skörd. [Läs mer…]

Ingen kategori

Året då protein­halterna dök

19 februari, 2016

Proteinhaltsbetalningen är avgörande för odlare av brödvete, i synnerhet om det sker på kontrakt. Vinst eller förlust kan som det gjorde för många det gångna året, hänga på några tiondels procent. Det är med kvävegödslingen [Läs mer…]

Ingen kategori

Lägg energi på rätt saker

19 februari, 2016

”Att odla mat och energi, och få ut mer än vi sätter in i form av ­olika resurser är unikt för lantbruket” Jordbruksverket har i dagarna publicerat sina upp­daterade energigrödekalkyler, framtagna av den ­duktiga ekonomen [Läs mer…]