Ingen kategori

Fortsatt stormigt på maskinmarknaden

17 juni, 2016

Det råder en gigantisk version av hela havet stormar på den svenska lantbruksmaskinmarknaden just nu. Flera stora tillverkare har valt att resa sig från gamla invanda stolar och ge sig ut på jakt efter en [Läs mer…]

Ingen kategori

Låt inte säljarna styra bekämpningen!

17 juni, 2016

Spannmålspriset förväntas bli lågt för 2016 års skörd. Enda chansen till en vettig odlingskalkyl i år är en hög avkastning utan att dra på sig extra kostnader. Tyvärr är kemsäljarna så offensiva att det finns [Läs mer…]

Ingen kategori

Bonde söker sakkunnig om markavvattning

17 juni, 2016

Staten har tydligt minskat sin roll i markavvattningsfrågan men för lantbruket minskar inte frågan i betydelse. Tvärtom säger alltfler att nu behöver rör och diken dimensioneras om för att anpassas till klimatförändringar. Men vem kan [Läs mer…]

Ingen kategori

Datahantering regleras frivilligt i USA

17 juni, 2016

Nu ska den informationsflod som uppstår inom det moderna precisionsjordbruket regleras. I USA testas flera vägar. Målet är ökad trygghet för lantbrukare när de skriver kontrakt med maskinsäljare och övriga leverantörer och därmed ökad villighet [Läs mer…]

Ingen kategori

Ofritt förfogande

17 juni, 2016

”Det är dags att skriva in den privata äganderätten i grundlagen” Vad betyder egentligen privat äganderätt? Frågan är ytterst relevant mot bakgrund av att en rad andra rättigheter lyfts i olika sammanhang, inte minst de [Läs mer…]