Ingen kategori

Identitet och känslor styr lantbrukare som entreprenörer

11 november, 2016

Lantbrukare har ofta förbisetts som entreprenörer”, säger Sarah Fitz-Koch, doktorand på ­Kompetenscentrum Företags­ledning på SLU i Alnarp. De flesta studier och den mesta forskningen inom entreprenörskap har gjorts inom nya teknikområden som bioteknik, IT och [Läs mer…]

Ingen kategori

Priset påverkar inte antalet mjölkkor

11 november, 2016

”Det mesta talar för att produktions­­kapacitet och ­produktivitet inte har tagit ­skada” Ett lågt pris minskar invägningen, men påverkar varken antalet mjölkkor eller andelen nedlagda företag. Det visar en statistisk bearbetning av data från 1983 [Läs mer…]

Ingen kategori

Orimlig ­miljölagstiftning

11 november, 2016

”Lantbruket skapar den ­kanske viktigaste ekosystem­tjänsten av alla, nämligen mat” Först kommer känslan, sedan det förnuftsstyrda ­resonemanget. Det menar i alla fall många forskare som studerat hur vi människor förhåller oss till olika företeelser i [Läs mer…]

Ingen kategori

Kalkmedel med koleffekter

2 november, 2016

Stora summor läggs varje år på kalkning av svensk åkermark för att höja pH och förbättra strukturen. Mängder av restavfall med stort innehåll av kol och kalk läggs samtidigt på deponi. Aktiv Struktur Kol blev [Läs mer…]

Ingen kategori

Det finns arbetskraft!

2 november, 2016

I många sammanhang talas det om att det saknas arbetskraft i lantbruket. Men samtidigt finns det dolda arbetsresurser i samhället som på sikt kan få betydelse  för att fylla lantbrukets behov. Under de sista åren [Läs mer…]

Ingen kategori

Bättre bild av grödan med ny sensorteknik

2 november, 2016

Fjärranalys med satellit och drönare kan ge värdefulla data för ökad precision i både gödsling och integrerat växtskydd. Men det kräver en ökad kunskap om sambanden mellan de data som samlas in och grödans genetik, [Läs mer…]

Ingen kategori

Lantbruk är inte miljöfarligt!

2 november, 2016

Sverige är unikt. Här betraktas lantbruk som miljöfarlig verksamhet, något som vi i ett globalt perspektiv är g­anska ensamma om. Ett mer omvärldsanpassat synsätt vore att se en organiserad och högproduktiv livsmedelsproduktion som en förutsättning [Läs mer…]