Ledare

Tillbaka i ­enkronasträsket

15 september, 2017

Till flydda tider återgår min tanke – om än inte alltid så gärna. För vem vill väl åter till enkronas­träsket som landets spannmålsodlare tvingades klafsa runt i för drygt tio år sedan? Men faktum är [Läs mer…]

Växtskydd

Rörig utredning om växtskyddsmedel

15 september, 2017

Utredningen om växtskydds- och mineralgödselskatt har av vissa anklagats för att vara ett politiskt beställningsjobb för att missgynna konventionell växt­odling. Det är en kritik som utifrån vad som framkommit, får anses ha substans. Utredningen om [Läs mer…]

Management

Efterlyses: Rådgivning värd namnet

15 september, 2017

Både rådgivare och lant­brukare förefaller vara överens om att rådgivningen till de lantbrukare som vill framåt behöver reformeras och att det finns ett behov av ökad tydlighet från båda sidor. Rådgivaren får inte heller reduceras [Läs mer…]

Krönika

Förtroende och tillit

15 september, 2017

Krönika ur Lantbrukets Affärer 9/17 Alla företagare funderar på framtiden. Hur ser det ut i min bransch och inom mitt affärsområde om fem år? Vad händer på tio års sikt? Finns det någon som vill [Läs mer…]

Växtodling

Stigande avkastning

21 augusti, 2017

Under de senaste tio åren har trenden med stagnerande avkastning i framförallt spannmål vänt och stiger nu snabbt igen. Samband mellan avkastningsvariationer i höstvete och sockerbetor talar för att det är bördighetsfaktorer som är förklaringen. [Läs mer…]

Ledare

Bondeoffer i ­naturvårdspolitiken

21 augusti, 2017

Vi skänker allt som oftast en tacksamhetens tanke till Axel Oxenstierna som i sin outgrundliga vishet inrättade Sveriges självständiga ämbetsverk. ­Tanken att när väl en lag är stiftad ska tillämpningen ske utan politiskt inflytande är [Läs mer…]