Ledare

Slopa målen med ekologiska produkter

28 februari, 2017

Efter alla turer kring övergripande mål, regeringens proposition och handlingsplan börjar den verkliga kärnan i den två år långa processen med att ta fram en livsmedelsstrategi klarna. Bristen på konkreta mål är särskilt tydlig i [Läs mer…]

Forskning & Utveckling

Ledningens agerande hotar CKBs framtid

1 februari, 2017

Efter elva års framgångsrikt ledar­skap slutade Jenny Kreuger vid årsskiftet som föreståndare för CKB, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel. ”Orsaken är att jag inte längre har min chefs förtroende”, säger Jenny Kreuger till Lantbrukets Affärer. CKB [Läs mer…]

Byggnader

Nollvision för antibiotika den röda tråden

1 februari, 2017

Det är möjligt att förena friska djur, innovativa byggnadslösningar, hög produktivitet och god lönsamhet i smågrisproduktionen. Det menar i alla fall Mattias Espert och Christine Andersson som håller i trådarna i ett av lagen som [Läs mer…]

Ekonomi

Våga testa eko

1 februari, 2017

Sverige exporterar årligen en miljon ton konventionell bulkspannmål. För att öka intäkten är det intressantare att denna areal används till att producera animalier och vegetabilier inom  ett premiumsegment med högt pris, antingen för att ersätta [Läs mer…]