Mark

Samarbetar för ­bättre jordhälsa

23 maj, 2017

Lantbrukare världen runt blir allt mer medvetna om vikten av god jordhälsa. I Storbritannien har Harper Adams University tillsammans med flera av branschens aktörer skapat ett kunskapscenter för att stimulera forskning i ämnet. Brittiska Soil [Läs mer…]

Mark

Kartlägg ­markens mikroflora

23 maj, 2017

På samma sätt forskare idag kan kartlägga mikro­floran i människors tarm skulle vi kunna beskriva samman­sättningen hos mikroorganismer i marken. Då skulle vi på ett mycket mer precist och objektivt sätt kunna uttala oss om [Läs mer…]

Ledare

Från SVT:s ­ metafysiska redaktion

23 maj, 2017

På den brittiska jordbruksorganisationen AHDB:s blogg finns en artikel med rubriken ”When I soiled my undies” (När jag smutsade ner mina kalsonger). Titeln är egentligen oöversättlig eftersom den bygger på tvetydigheten i ordet soil, som [Läs mer…]

Maskiner & Teknik

Tekniken finns men utnyttjas inte fullt ut

4 maj, 2017

Nu har vi lärt oss att an­vända GPS för att köra rakt. Nästa steg, sektionsav­stängning, blir allt vanligare och det är inte längre enbart entusiaster som styr givor med hjälp av styrfiler. Men tekniken och [Läs mer…]

Lagar & regler

Föreslagna sanktionsavgifter försämrar rättssäkerheten

4 maj, 2017

Regeringen föreslår att delar av djurskyddslagen ska avkriminaliseras och istället utformas som regler och anvisningar med avgifter som sanktionsinstrument. Förutom att detta inte löser problemet med myndigheternas bristande sammanställningar inför prövning ökar det rättsosäkerheten för [Läs mer…]

Krönika

Det gäller att synas

4 maj, 2017

Krönika ur Lantbrukets Affärer 4/17 Syns du inte, finns du inte! Detta uttryck har säkert de flesta hört någon gång och det finns massor av undersökningar som visar att det stämmer. Vi måste hela tiden påminna våra [Läs mer…]

Mjölk

Brown Swiss – en utmanare i genetiken

4 maj, 2017

Brown Swiss är än så länge en sällsynt ras på svenska gårdar. I hemlandet USA är däremot denna schweiziska invandrare desto vanligare. Brown Swiss är en högmjölkare vid sidan av Holstein och som dessutom ger [Läs mer…]

Professor och Överläkare Agnes Wold
Mjölk

Stora tveksamheter om mjölks farlighet

4 maj, 2017

En ny larmrapport om mjölks farlighet sågas av Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet. Forskargruppen bakom ­rapporten kommer från Uppsala universitet och Karolinska ­institutet, KI. Den leds av professor Karl Michaëlsson och [Läs mer…]