Eva Secher, Chef för Swedish Agro
Management

Snabb etablering i hård konkurrens

28 juli, 2017

Swedish Agro Machinery AB fortsätter sin etablering på den svenska lantbruksmaskinmarknaden. Besked om nya kompetenscentra har varvats med övertagande av flera maskinagenturer. ”Det är fantastiskt roligt att vara med om detta”, konstaterar Eva Secher, chef [Läs mer…]

Ekonomi

Mer nytta av miljardrullningen i landsbygdsprogrammet

28 juli, 2017

Miljöåtgärder skräddarsydda till platser och arter och högre ersättning för faktisk nytta. Det skulle öka medborgarnas och politikernas acceptans av landsbygdsprogrammet konstateras i en ny EU-rapport. Men det gör knappast stödvillkoren enklare. Under varje period [Läs mer…]

Ekonomi

Osäkerhet kring nya terminshandelsregler

28 juli, 2017

Vid årsskiftet 2014–2015 började många oroa sig för de inskränkningar i terminshandel och möjligheter till prissäkring som det nya finanshandelsdirektivet MIFID II skulle innebära. När nu reglerna kommer att införas vid årsskiftet är det färre [Läs mer…]

Ledare

Sågade ekoeffekter

28 juli, 2017

Ledaren ur Lantbrukets Affärer 7/17. Ibland återupprättas tilltron till det svenska rätts­systemet på ett alldeles fantastiskt sätt. Vi antar att det var fler än vi och Svenskt Växt­skydd som reagerade när Coop visade sina filmer [Läs mer…]