Politik

Decentraliserad CAP hot och möjlighet

26 januari, 2018

EU-kommissionen är beredd att släppa en stor del av makten över den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, till de enskilda medlemsstaterna när den nya CAP-reformen träder i kraft 2021. Ett smart grepp, konstaterar LRF:s näringspolitiske expert Lars-Erik [Läs mer…]

Byggnader

Lönsamhet lättare än låga investeringsutgifter

26 januari, 2018

Både form och innehåll har varit framgångsrika när det gäller tävlingen Sveriges smartaste stall. I alla fall om man får tro Jonas Fjertorp, utvecklingsstrateg på Jordbruksverket och eldsjälen bakom tävlingen. Vi är mycket glada för [Läs mer…]

Politik

Klimatpolitiken drabbar jordbruket

26 januari, 2018

Jordbruket bär en tung klimatpolitisk börda. Det konstaterar Konjunktur­institutet i sin årliga miljöekonomiska rapport för 2017, där de analyserat vem som bär klimat­politikens kostnader. Hur olika sektorer ­drabbas beror i hög grad på om utsläppen [Läs mer…]

Växtodling

Stora regionala ­skillnader i fosforbalansen

26 januari, 2018

Fosforbalansen är i högsta grad dynamisk. I synnerhet när data analyseras på regional nivå. De stora skillnader som finns regionalt i fosforbalansen tycks ha en svag koppling till fosfortillståndet i marken. Det som verkar påverka [Läs mer…]

Ledare

”Vi ses i rätten”

26 januari, 2018

Vi har inte kunnat släppa frågan om Horn­borgasjön. Inte för att vi är särskilt fästa vid platsen utan för att fallet innehåller en rad oroande delar i våra relationer som medborgare till stat och myndigheter. [Läs mer…]

Ledare

Vart tog alla pengarna vägen?

12 januari, 2018

När Jordbruksverket slår ihop böckerna för den svenska växtodlingen kan vi konstatera att oljeväxterna och en hög spannmålsskörd räddade växtodlingen i år. Det samlade värdet av spannmål och oljeväxter uppskattas till nästan 9,2 miljarder kr, [Läs mer…]

Ekonomi

Låt inte pengar bli liggande

12 januari, 2018

Nu har det hänt igen. Pengar till investeringar har inte använts av lantbruket. Att en del stöd inte blir tillräckligt utnyttjade beror oftare på att de är okända än att de ratas på grund av [Läs mer…]

Mjölk - LEDARE

Ett avräkningspris utan udd

12 januari, 2018

Produktivitetsutvecklingen i den svenska mjölk­produktionen är imponerande. På 20 år har ­produktiviteten mätt som kg mjölk per ko ökat med en fjärdedel samtidigt som antalet företag minskat med tre fjärdedelar. Arbetsinsatsen per kg mjölk har [Läs mer…]