Teknik

Börjar bevattna ekologisk spannmål

30 maj, 2018

Bevattning av spannmål har seglat upp som något av en snackis i ekoodlarkretsar. Ett högre värde på produkten tillåter större insatser och bevattning kan vara en av de mest lönsamma.Bleckenstad gård kommer i år att [Läs mer…]

Mark

Täckdikningen behöver öka

30 maj, 2018

Täckdikningen behöver två- eller trefaldigas för att klara livsmedels-produktionen i ett ändrat klimat. Det är en av slutsatserna i en ny utredning av Jordbruksverket. Reglerna för att ändra diken behöver förenklas. Regeringen är uppenbarligen oroad [Läs mer…]

Spannmål

Exporten tappar

30 maj, 2018

Exporten av svenska livsmedel uppgick förra året till 83,7 miljarder kronor, en ökning med en miljard eller 1,1 procent från året innan. Samtidigt ökade importen med närmare tre miljarder eller 2,1 procent till 144,6 miljarder. [Läs mer…]

Ledare

”Ropen skalla – lika för alla”

30 maj, 2018

När det var dags för 1990-talets livsmedels­strategi, den så kallade Dvärgbjörken, arbetade den svenska livsmedelsindustrin hårt för att få politikerna att förstå problemet med den svenska ryggsäcken. Svenska särregler och myndigheternas nitiska ämbetsutövning utgjorde tillsammans [Läs mer…]

Teknik

Sociala aspekter viktiga i utveckling av ny teknik

8 maj, 2018

Att använda sig av teknik som beslutstöd är långt ifrån enkelt. Enligt Christina Lundström, RådNu, behöver dagens teknik anpassas till användaren för att kunna utgöra stöd till erfarenhetsbaserat beslutsfattande. Allt startade i en känsla av [Läs mer…]

Management

Mörkad affär upprör KLF:s medlemmar

8 maj, 2018

Hemlighetsmakeriet och avsaknaden av alternativ har upprört medlemmarna när Kristianstadsortens Lagerhusförening och Swedish Agro bildat ett gemensamt bolag kring föreningens anläggning i Åhus. Flera av dem Lantbrukets Affärer talat med anser att detta skadar föreningen. [Läs mer…]

Ledare

Ändra målbilden!

8 maj, 2018

Det är sannolikt fler än Lantbrukets Affärers redaktion som har problem med de nationella miljömålen. Inte så att miljömål är ett problem i sig, men när de formuleras som vaga och ouppnåeliga visioner och tolkningen [Läs mer…]