Mark och jordhälsa

Hög avkastning ger mer klimatnytta

17 maj, 2019

Jordbruket levererar en rad ekosystemtjänster, varav mat till miljarder är den allra viktigaste. En viktig tjänst som kommit upp i dessa tider av klimatoro är förmågan att binda kol i marken. För företag som vill [Läs mer…]

Mark och jordhälsa

Förädling av vall för minskat näringsläckage

17 maj, 2019

Är det en ”gamechanger” på gång med en ny marknad för gräs? Är det svenska jordbruket tillräckligt intensivt för att marknaden ska uppstå även här eller stannar det i Danmark? Det här är hemmaodlat, gmo-fritt, [Läs mer…]

Krönika

Oetiskt att inte använda modern genteknik

17 maj, 2019

Etisk Råd kalder det uetisk ikke at bruge gmo-­afgrøder.” Detta är Danmarks Radios samman­fattning av en rapport, som publicerades i april 2019. Danmarks Etisk Råd består av 17 högt kvalificerade danska forskare inom olika veten­skapsgrenar. [Läs mer…]

Byggnadsstipendium

Nu är det dags att ge förslag!

18 april, 2019

Vilken byggnad vill du att vi ska nominera till Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium 2019? För 14:e året i rad ska vi dela ut vårt stipendium och nu vill vi att ni läsare ger oss förslag på [Läs mer…]

Växtskydd

KemI gör ingen riskanalys

18 april, 2019

På ett seminarium om glyfosat som hölls på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin den 14 mars framkom att Kemikalieinspektionen inte tar hänsyn till risker med ett eventuellt glyfosatförbud. I slutet av mars föreslog EU-kommissionen fyra länder [Läs mer…]

Växtodling

Satsa på bra rötter

18 april, 2019

Många är vägarna för att nå den högsta skörden och länge har det talats för lite om det som sker dolt under markytan. Rötterna på grödan har en avgörande roll för att lyckas. Tove Sundgren [Läs mer…]

Mjölk

Det digitala djuret

18 april, 2019

På temat ”Det digitala djuret” dryftas nu den nya tekniken inom lantbruket i en rad seminarier. Först ut var Skövde och mest uppmärksamhet där fick Mathias Jonsson från landets största mjölkgård, Ogestad. PLF, Precision Livestock [Läs mer…]