Ledare

Lantbruket behöver mer tillit, inte fler regler

25 februari, 2019

I Konkurrensutredningen, som i hög grad legat till grund för Livsmedelsstrategin, lyftes åtgärder inom området regler och villkor fram som särskilt viktiga för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Förutom inom växtskyddsområdet, där klara förbättringar [Läs mer…]

Växtodling

Dags att vända bördighetstrenden

25 februari, 2019

Många ligger idag och spelar på gränsen till försämrad bördighet, något som kan leda till sänkta skördar, inte bara i sockerbetsodlingen, utan även i andra grödor. För att undvika en ond cirkel bör vikten av [Läs mer…]

Utbildning

Vad händer med SLU:s utbildningar?

25 februari, 2019

SLU har en vision om att fördubbla antalet studenter på SLU till 2027 och har även planer på att göra en del större förändringar i agronomprogrammet. Kommer detta att gå igenom eller ej? Lantbrukets Affärer [Läs mer…]

Mjölk

Nedslående statistik för svensk mjölkproduktion

25 februari, 2019

Mot bakgrund av Livs­medelsstrategins mål med en ökad svensk livsmedelsproduktion är det extra intressant att ta del av Jordbruksverkets senaste marknadsrapport. Den ger en bild av en svensk mjölkproduktion och mejerinäring som går åt rakt [Läs mer…]