Ledare

Är det dags för ett nytt bondeuppror?

18 november, 2019

Nu är svenska lantbrukare inte att likställa med franska bönder, men det kanske ändå vore på sin plats att sätta klackarna i backen och säga: ”Hit men inte längre!” Livsmedelsstrategin och Konkurrenskraftsutredningen som den förra [Läs mer…]

Äganderätt

Dags att ta ägande­rätten på allvar

18 november, 2019

Äganderätten och företagandets villkor var huvudämnet när Lantbrukets Affärer bjöd in till 25-års­jubileum. Det gäller att med samlade krafter hindra myndig­heter och andra att begå övergrepp på lant­brukare som företagare. Även om Lantbrukets Affärers allra [Läs mer…]

Klimat

Är klimatneutralt jordbruk möjligt?

18 november, 2019

Vi kan inte producera mat på åker eller i stallar utan att det ger upphov till utsläpp som påverkar klimatet. Förutom användningen av fossila drivmedel är det dock inte främst koldioxid, utan metan och lustgas [Läs mer…]

Växtodling

Biostimulanter hamnar mellan stolarna

18 november, 2019

Den nya definitionen av en bio­stimulant är otydlig, de är varken växtskydds­­medel eller gödsel­medel. Produkter som påstås ha en bio­stimulerande effekt hamnar därför i gränslandet mellan Kemikalie­inspektionen och Jordbruksverket. Från den 15 juli i år [Läs mer…]