Ledare

Villkor som kan göra en tvärförbannad

18 december, 2019

Vilande på en administrativ bas från 1600-talet brukar vi i Sverige berömma oss själva för att ha en myndighetsstruktur fristående från den direkta politiska myndighetsutövningen. En minister i den av Riksdagen valda regeringen ska inte [Läs mer…]

Växtodling

Nästan inget DON alls

18 december, 2019

Torkan 2018 var u­ppenbarligen tuff även för DON-producerande Fusarium­svampar och de verkar inte ha repat sig ännu. Efter analys av 2019 års skörd håller sig DON-halterna på lika låga halter som året innan. Vid DON-dagen [Läs mer…]

Växtodling

Ogräs i utsädet: Ta problemet på allvar

18 december, 2019

Även om analysen av fröråvaran visar noll förekomst av ogräs kan ogräsfröer spridas med utsädet. Tillsammans med demomaskiner som rör sig över stora områden hotar de invasiva ogräsen att etablera sig. Handeln tar för lätt [Läs mer…]

Jordhälsa

Så mycket kostar markpackningen

18 december, 2019

Mellan 700 miljoner och 1,5 miljarder kronor per år är prislappen för markpackning. Det har en internationell forskargrupp med flera svenska deltagare kommit fram till när de använt Sverige som exempel. Kunskapen om hur marken [Läs mer…]

Växtodling

Längre tröskdag med varmluft

18 december, 2019

Ungefär 200 timmar långt är tröskfönstret i Mälardalen ett normalår. Med osäkra väderförhållanden krymper det snabbt. Vid Rise i Uppsala testas just nu en metod för att öka antalet möjliga trösktimmar. Projekt Daggstopp har inletts. [Läs mer…]