Ingen kategori

Hedvigsfors – från dröm till förföljelse

25 mars, 2020

När länsstyrelsen kom till Hedvigsfors och inspekterade hittade de inga allvarliga avvikelser. Men i Uppdrag granskning blev han kallad djurplågare och uthängd inför alla. Läs om Anders egen historia i nedanstående pdf. Hedvigsfors – del [Läs mer…]

Ledare

Avtalet som hotar SLU:s trovärdighet

25 mars, 2020

I officiella försök gav en bekämpning av örtogräs i höstvete förra året en merskörd på upp till 75 procent. Räknat uppifrån innebär det att utebliven bekämpning av ogräs i en gröda som skulle kunnat ge [Läs mer…]

Ekonomi

Fortsatt dålig lönsamhet

25 mars, 2020

Svenskt lantbruk fortsätter att brottas med dålig lönsamhet. De som jämför 2018 och 2019 och förmedlar en bild av ”bättre än förra året” gör svenskt lantbruk en genuin otjänst. Statistiken över jordbrukets och trädgårds­näringens produktionsvärde [Läs mer…]

Växtskydd

Dags att nyansera bilden av insekticider

25 mars, 2020

Förbudet mot användning av neonikotinoider för betning av rapsfrö reducerade den svenska vårrapsodlingen från att under många år ha legat mellan 35 000 och 40 000 ha till mellan 6 000 och 7 000 ha, [Läs mer…]

Växtskydd

De friska växternas år

25 mars, 2020

”Friska växter krävs för att bekämpa klimat­förändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen”, skrev två SLU-forskare i en debattartikel i UNT i slutet på förra året. I år är året då god växthälsa står i fokus [Läs mer…]

Mjölk

Bortkollrad av klimatkoll?

25 mars, 2020

Dålig lönsamhet och behov av tydliga resultat i form av minskade utsläpp gör det extra angeläget att välja rätt åtgärder. Därför kan det bli förvirrande om beskedet om vilken påverkan på klimatet som produktionen har [Läs mer…]

Ledare

Betala bättre för spannmålen!

21 februari, 2020

Lantmännen kan berömma sig med att under de senaste åren ha lyft sitt resultat på bottenlinjen till en helt ny nivå. Vi har tidigare kommenterat detta och konstaterade då att äntligen gav fusionen för 20 [Läs mer…]

Ekonomi

Expansionen på bolånemarknaden kostar

21 februari, 2020

Jämfört med den närmast explosiva ökningen av bolån gör Landshypotek Banks kärnverksamhet jord och skog nästan på stället marsch. Liksom föregående år står bolånen för närmare 75 procent av utlånings­ökningen. År 2017 startade Landshypo­tek Banks [Läs mer…]

Mjölk

Ekotillägg för uppbundna kor försvinner

21 februari, 2020

Arla avvecklar ekotillägget till producenter med uppbundna kor 2024. Bakom beslutet ligger bland annat sats­ningen på den så kallade ”specialmjölken” som lanseras i vår. Det var lantbrukstidningen ATL som i slutet av november berättade att [Läs mer…]

Export

Svenskt griskött har ett stort mervärde i Japan

21 februari, 2020

När den svenska marknaden för ekologiskt griskött dalade tog familjen Nilsson på Rosersbergs gård saken i egna händer och började marknadsföra sina produkter själva. Nu är det dags för nästa kliv. Rosersbergsgrisen ska åka till [Läs mer…]