Granskning

Hedvigsfors – från dröm till förföljelse

25 mars, 2020

När länsstyrelsen kom till Hedvigsfors och inspekterade hittade de inga allvarliga avvikelser. Men i Uppdrag granskning blev han kallad djurplågare och uthängd inför alla. Läs om Anders egen historia i nedanstående pdf. Hedvigsfors – del [Läs mer…]

Ledare

Avtalet som hotar SLU:s trovärdighet

25 mars, 2020

I officiella försök gav en bekämpning av örtogräs i höstvete förra året en merskörd på upp till 75 procent. Räknat uppifrån innebär det att utebliven bekämpning av ogräs i en gröda som skulle kunnat ge [Läs mer…]

Ekonomi

Fortsatt dålig lönsamhet

25 mars, 2020

Svenskt lantbruk fortsätter att brottas med dålig lönsamhet. De som jämför 2018 och 2019 och förmedlar en bild av ”bättre än förra året” gör svenskt lantbruk en genuin otjänst. Statistiken över jordbrukets och trädgårds­näringens produktionsvärde [Läs mer…]

Växtskydd

Dags att nyansera bilden av insekticider

25 mars, 2020

Förbudet mot användning av neonikotinoider för betning av rapsfrö reducerade den svenska vårrapsodlingen från att under många år ha legat mellan 35 000 och 40 000 ha till mellan 6 000 och 7 000 ha, [Läs mer…]

Växtskydd

De friska växternas år

25 mars, 2020

”Friska växter krävs för att bekämpa klimat­förändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen”, skrev två SLU-forskare i en debattartikel i UNT i slutet på förra året. I år är året då god växthälsa står i fokus [Läs mer…]

Mjölk

Bortkollrad av klimatkoll?

25 mars, 2020

Dålig lönsamhet och behov av tydliga resultat i form av minskade utsläpp gör det extra angeläget att välja rätt åtgärder. Därför kan det bli förvirrande om beskedet om vilken påverkan på klimatet som produktionen har [Läs mer…]