Ledare

Svenskt lantbruk i uppförsbacke

18 maj, 2020

Frågan om vår självförsörjningsgrad är ständigt aktuell, men kanske ännu mera så i ljuset av den allvarliga ekonomiska kris som Covid-19-pandemin medfört. Livsmedelsproduktionen tillhör inte den eller de branscher som drabbats hårdast, men nedstängning av [Läs mer…]

Växtskydd

Nytt medel mot gräsogräs i höstsäd

18 maj, 2020

Vi odlar allt mer höstvete, vilkt så klart är bra för plånboken men också leder till ökande förekomst av gräsogräs, inte minst renkavle. Utmaningen växtodlingen står inför vid ett eventuellt förbud mot glyfosat gör också [Läs mer…]

Jordhälsa

Kolbalans på gården ger rätt proportioner

18 maj, 2020

Med kolbalanser precis på samma sätt som vi idag gör växtnäringsbalanser kan vi få rätt proportioner på gårdens kolomsättning och därmed även klimatpåverkan. Dessutom kan kolbalanser visa på vilka åtgärder som är mest relevanta och [Läs mer…]

Jordhälsa

Jordhälsa – en del av en större helhet

18 maj, 2020

Lantbrukare runt om i Sverige har blivit alltmer medvetna om betydelsen av god jordhälsa. Men hur ser mäklare av jord- och lantbruksfastigheter på begreppet och hur värderas det vid markaffärer? Lantbrukets Affärer kontaktade Ludvig & [Läs mer…]

Mjölk

Hög mjölkproduktion på inhemskt foder

18 maj, 2020

Höglakterande mjölkkor kan upprätthålla en hög produktion med en foderstat baserad på grovfoder av hög kvalitet och ett tillskottsfoder baserat på baljväxter och biprodukter från raps, sockerbeta och spannmål. Detta utan att avkastning, foderutnyttjande, metabolisk [Läs mer…]