Maskiner

Dolda maskinkostnader

17 juli, 2020

Maskinkostnaderna är en springande punkt i växt­odlingen – tillsammans med höga markkostnader. I traditionella bidragskalkyler är det inte helt enkelt att få grepp om maskinkostnaden eftersom en stor del av redskapen som plog, harvar med [Läs mer…]

Ekonomi

Kraftigt ökad produktivitet

17 juli, 2020

En kraftigt ökad produktivitet mätt på avkastning, arbetad tid, kapital och energi kännetecknar utvecklingen i svenskt lantbruk de senaste 25 åren. Det visar Lantbrukets Affärers analys av höstvete, mjölk och griskött. Lantbrukets stora utmaning inför [Läs mer…]

Växtodling

Närproducerade jordanalyser

17 juli, 2020

Nu står ett nytt laboratorium för analys av jord och spannmål klart på Hushållningssällskapets försöksanläggning på Logården utanför Grästorp. ”Vi tar många markkarteringsprover och skickar till andra laboratorier, så varför inte analysera dem själva istället”, [Läs mer…]

Vall

Pilotanläggning igång för vall som proteingröda

17 juli, 2020

Nu är testanläggningen som bland annat ska göra det möjligt att raffinera grönmassa till presskakor och lättillgängligt protein igång på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. ”Vi håller inledningsvis på att köra första vallskörden i testanläggningen för [Läs mer…]