Ledare

Orostider manar till försiktighet

22 december, 2021

Sedan snart två år har vi plågats av en pandemi som förändrat våra arbetsrutiner, sättet vi umgås på och rör vid varandra om vi får mötas fysiskt, fått oss att ifrågasätta kompetensen hos både politiker [Läs mer…]

Mark

EU:s nya markstrategi har landat

22 december, 2021

Det tog nästan 15 år för EU att slicka såren från det misslyckade försöket med att införa ett markskyddsdirektiv. Men nu har en markstrategi lanserats. Där finns spetsiga saker som en ny markskyddslag men även [Läs mer…]

Utsäde

Ökande andel undermåliga utsädespartier

22 december, 2021

Med de senaste årens statistik kan Lantbrukets Affärer konstatera att andelen certifierade utsädespartier vårstråsäd har ökat mellan 2010 och 2021. Trenden med försämrad utsädeskvalitet förstärks av en minskande areal vårstråsäd. Allt certifierat utsäde ska vara [Läs mer…]

Ledaren November 2021
Ledare

Lita inte på politiken

19 november, 2021

Även om de flesta lantbrukare idag mest oroar sig för antingen höga gödsel- och energipriser eller höga spannmålspriser eller båda, är det svårt att helt förbigå dagspolitiken. När det gäller den dans på slak lina [Läs mer…]

Alla nominerade till årets byggnadsstipendium.
Byggnadsstipendium

Innovation och framtidsperspektiv

19 november, 2021

Värdig vinnare av årets byggnadsstipendium blev Anders Gunnarsson och grisstallet på Halla gård. En anläggning som verkligen pekar mot framtiden! Med hjälp av egna intressanta lösningar och noggrant val av leverantörer har Anders Gunnarsson lyckats [Läs mer…]

Ekonomi

Politiker har mycket att lära av Föreningssverige

19 november, 2021

Kooperativt företagande är ett stort forskningsområde, kanske inte i Sverige men i USA och på sina håll i Europa. Bland annat skriver organisationsteoretiker om medlemsorganisationer, demokratiskt inflytande, företagsstyrning och liknande. Den som läser dessa alster [Läs mer…]

Ledaren Oktober 2021
Ledare

Greppa kolet

28 oktober, 2021

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser uppgick 2019 till motsvarande 51 miljoner ton koldioxid. Om vi räknar bort det som binds i växande skog blir nettot motsvarande 16,2 miljoner ton koldioxid. Omräknat till rent kol blir [Läs mer…]