Ledare

CAP missar miljömålen

24 maj, 2021

Det kan knappast ha undgått någon att EU har lagt in en högre växel när det gäller unionens miljö- och klimatambitioner. De kommande årens inriktning är tydligt präglad av ett bevarandeperspektiv genom den nya gröna [Läs mer…]

Växtodling

Tävling ska blåsa nytt liv i linodlingen

24 maj, 2021

Linodlingen i landet har minskat och i Östergötland som är en viktig landsdel för grödan anordnas i år tävlingen linmästaren av SFO. Lin fungerar som en passande avbrottsgröda på spannmålsgårdar i regionen och det finns [Läs mer…]

Växtodling

Små effekter av strukturkalkning

24 maj, 2021

I ett försök på Lilla Böslid i Halland har forskare vi SLU undersökt om strukturkalkning med åtta eller 16 ton av en specialkalk för strukturkalkning haft någon effekt på växtnäringsläckaget jämfört med okalkad mark. Försöken [Läs mer…]

Gris

Grönjuice ger snabb tillväxt hos grisar

24 maj, 2021

Bioraffinerat ensilage visade sig ha hög potential som foderalternativ till grisar. Tre av de fyra första omgångarna tillväxtgrisar på lantbruksskolan Sötåsen har nu klarats av och preliminära siffror pekar på fem procent snabbare daglig tillväxt. [Läs mer…]

Mjölk

Svenska mjölkproducenter i topp i Arlas klimatkoll

24 maj, 2021

Arlas svenska medlemmar har lägst genomsnittlig klimatpåverkan per kg producerad mjölk och minst variation mellan gårdarna. Det visar Arlas klimatkoll där närmare 8000 av leverantörerna och 95 procent av volymen ingår. Med cirka 60 procent [Läs mer…]