Ledare

Dags för EU-time-out?

18 juni, 2021

Under början av det märkliga 1970-talet diskuterades ett eventuellt medlemskap i det som då hette EEC. Som så många andra frågor på den tiden var det en tydlig höger-vänster fråga och debattens vågor kunde gå [Läs mer…]

Växtodling

Snabb mineralisering efter mellangrödor

18 juni, 2021

Skillnader i mikrobiell aktivitet mätt som mineralisering varierar mer mellan olika tidpunkter under odlingssäsongen än mellan olika odlingssystem. Det visar lantmästarstudenten Jenny Olofsson i sitt examensarbete Odlingsmetoders påverkan på markorganismernas aktivitet i jorden – i [Läs mer…]

Växtodling

Sandlosta – årets ogräs

18 juni, 2021

I år har förekomsten av sandlosta exploderat i många fält. Ofta har det funnits lite sandlosta i fältkanter, men nu har den spritt ut sig på stora delar av dessa fält. Men det finns också [Läs mer…]