Ledaren Juli 2021
Ledare

Lev upp till livsmedelsstrategins mål

16 juli, 2021

I dessa tider med politisk kris och nästan dagliga rapporter om grovt våld i så kallade utanförskapsområden är det lätt att glömma bort att Sveriges riksdag har antagit en livsmedelsstrategi och att regeringen har i [Läs mer…]

Hand med förstorningsglas
Växtskydd

Ingen saklig grund för att förbjuda glyfosat

16 juli, 2021

Åtminstone ett växtskyddsmedel med glyfosat som verksam substans kan förväntas bli godkänt i åtminstone en EU-medlemsstat för åtminstone en användning i åtminstone en gröda. Det är slutsatsen i det utlåtande från gruppen som har granskat [Läs mer…]

Ekonomi och marknad
Ekonomi

Äganderätten under attack

16 juli, 2021

Äganderätten till skog har diskuterats mycket under senare tid. Vissa politiska intressen vill beröva skogsägarna deras rätt att sköta sin skog så att den ska vara produktiv, vacker och artrik också i framtiden. Det finns [Läs mer…]

Mjölkningsmaskin
Husdjur

Digital kurs i precisionsdjurhållning

16 juli, 2021

En helt ny kurs på SLU gick av stapeln under januari-mars i år, Precision Livestock Farming for sustainable production. Anders Herlin, docent och universitetslektor i djurmiljö och byggnadsfunktion, och Oleksiy Guzhva, forskare inom innovation i [Läs mer…]