Ledare

Orostider manar till försiktighet

22 december, 2021

Sedan snart två år har vi plågats av en pandemi som förändrat våra arbetsrutiner, sättet vi umgås på och rör vid varandra om vi får mötas fysiskt, fått oss att ifrågasätta kompetensen hos både politiker [Läs mer…]

Mark

EU:s nya markstrategi har landat

22 december, 2021

Det tog nästan 15 år för EU att slicka såren från det misslyckade försöket med att införa ett markskyddsdirektiv. Men nu har en markstrategi lanserats. Där finns spetsiga saker som en ny markskyddslag men även [Läs mer…]

Utsäde

Ökande andel undermåliga utsädespartier

22 december, 2021

Med de senaste årens statistik kan Lantbrukets Affärer konstatera att andelen certifierade utsädespartier vårstråsäd har ökat mellan 2010 och 2021. Trenden med försämrad utsädeskvalitet förstärks av en minskande areal vårstråsäd. Allt certifierat utsäde ska vara [Läs mer…]