kväve på väg
Växtnäring

Ökad kväveeffektivitet är nyckeln

18 mars, 2022

Stigande kostnader och stigande priser på lantbrukets produkter tvingar lantbrukare att bli bättre på att hantera risk. Traditionellt har riskhantering inom lantbruket handlat om att minska kostnader och försöka göra sig så oberoende av omvärlden [Läs mer…]

jordbrukslandskap
Växtnäring

Ökad produktivitet minskar kväveläckaget

8 mars, 2022

Ökad avkastning i kombination med förbättrad kväveeffektivitet minskar risken för kväveläckage. Det visar Lantbrukets Affärers egen beräkning baserad på data från SLU, SMHI och Jordbruksverket. Växtodling oavsett inriktning leder till växtnäringsförluster. Bara det faktum att [Läs mer…]

mellangröda
Råd och strategi

Kolinlagring handlar om biomassa!

4 mars, 2022

EU vill öka lantbrukets kolinlagring. Därför ökas stödmöjligheterna 2023 för att odla fång- och mellangrödor. Det viktigaste för att uppnå hög kolinlagring är stor biomassa oavsett om det odlas tröskgrödor, vall eller fång- och mellangrödor. [Läs mer…]

silos
Ekonomi

Starka resultat hos spannmålsföreningarna

1 mars, 2022

Lantmännen, DLG och Danish Agro visar alla tre upp rekordomsättningar och starka rörelseresultat för 2021. Stora återbetalningar aviseras och kanske är det dags för pay back time? Läs mer i tidningen… Som prenumerant kan du [Läs mer…]