Linser
Växtodling

Linser – nästa svenska proteingröda?

17 juni, 2022

Blir gula linser nästa stora proteingröda på svenska åkrar? Försöken hittills i Lantmännens regi verkar i alla fall lovande. Nu skalas försöket upp. Det som händer i om­världen visar att det behöver odlas mer gröna [Läs mer…]

Mattias Espert
Gris

Artificiell intelligens i svinstallet

15 juni, 2022

Bottenläget inom den svenska svinproduktionen med höga kostnader och svag betalning är sannolikt nu passerat. Det tror i alla fall Grisföretagarnas ordförande Mattias Espert. Men det lär dröja innan investeringsviljan repar sig på allvar. Putin [Läs mer…]

Gödsling
Mjölk

Ökat fosforbehov kan ändra gammal regel

13 juni, 2022

Med högre pris på mineralgödselfosfor tycker allt fler lantbrukare att det känns fel att köra bort flytgödsel till grannar om de slagit i taket för lagkravet på 22 kg fosfor per hektar och behöva köpa [Läs mer…]

Mellangröda eller fånggröda
Mark och jordhälsa

Olika tillåten baljväxtandel i fång- och mellangröda

7 juni, 2022

Andelen baljväxtfrö för fånggröda blir kvar på 15 viktsprocent i utsädet även under nästa programperiod i landsbygdsprogrammet. Men för mellangröda föreslås 25 procent räknat på antalet frön. Om kvävepriset fortsätter vara högt kan det kvävetillskottet [Läs mer…]

bokomslag
Mark och jordhälsa

Regenerativt som missar produktionen

3 juni, 2022

I en nyligen publicerad rapport lyfts regenerativt jordbruk fram som en möjlig lösning för att klara både maten, klimatet och biodiversiteten. Brist på konkreta förslag och avsaknad av konsekvensanalys för produktionen lämnar flera luckor att [Läs mer…]