Omvälvningar i spannmålshandeln – positivt för odlarna

Vi lever i förändringens tid, inte bara i hänryckningens. Inte minst gäller det utvecklingen inom spannmålsområdet.

En gång i tiden var spannmål ett kvittblivningsproblem. När vår jordbrukspolitik hade ett försörjningsmål och ­handeln med jordbruksprodukter och livsmedel var reglerad, skulle överskottsproduktionen lyftas ut i första hand som spannmål. Svensk Spannmålshandel styrde över regleringen och fördelade licenser och stöd.

Spår av regleringsekonomin
Idag har vi kommit en lång väg bort från den ­inlåsta ­regleringsekonomin, men fortfarande finns spår av ­regleringsepoken kvar, både i strukturer och tänkande. Ett sådant exempel är Lantmännens etanolsatsning, som föddes som idé under regleringsekonomin, men haft svårt att klara marknadsekonomins prövningar.
Ett annat exempel är spannmålshandeln. Den svenska marknaden domineras av två stora aktörer, Lantmännen och Svenska Foder, som båda handlar med stora volymer. Men ur ett spannmålsperspektiv sitter de på två stolar, eftersom de som foderproducenter också är stora användare av spannmål och egentligen inte strävar efter att maximera spannmåls­priset.

Utrymme för aktörer
Detta har skapat utrymme för nytänkare inom spannmålshandeln och tre aktörer dök upp relativt tätt inpå varandra på 2000-talet, Söderslätts spannmålsgrupp, BM Agri och ­Agronomics. De byggde sina affärsverksamheter på lite olika grund och med olika framgång som resultat.
SSGs Kenneth Normark hade en gedigen erfarenhet av både inköp och försäljning av spannmål med styrkan i ­försäljning. Han lyckades snabbt etablera företaget både på den inhemska marknaden och på export.
BM Agris Mats Erikssons bakgrund liknade Kenneths, båda hade erfarenheter från Lantmännen och från kvarn­sidan. Det Mats lyckades visa var att på en avreglerad handel med både fysisk vara och derivat var det möjligt att tjäna pengar även med mycket små marginaler. I princip går det sälja varan för samma pris som man köpt in den för, ­samtidigt som det går tjäna pengar på terminshandel.
Katarina Gillblad på Agronomics kom med ­erfaren­heter från en internationell finansmarknad där information är hårdvara med ett pris. Hon hade som affärsidé att sälja ­marknadsbevakning och information och därmed skapa ­förutsättningar för en mer transparent marknad.

Kombinerad kompetens
Kollisionen med verkligheten visade snabbt styrkor och ­svagheter. När Lantmännen kastade ut BM Agri som ­leverantör av orsaker som vi i det här sammanhanget kan ­lämna ­därhän, bjöd man in kapitalet i form av Rune ­Anderssons Mellby Gård AB. Efter det har både SSG och BM Agri utvecklats positivt och när BM Agri nu förvärvar SSG skapas en stark aktör som ­kombinerar två framgångsrika affärskoncept, försäljnings- och marknadskompetensen från SSG med BM Agris lågmarginalstrategi i kombination med derivathandel.
BM Agris och SSGs framgångar skulle inte ha varit ­möjliga om de inte tillfört marknaden något med sina nya affärs­modeller som gjort att lantbrukarna tjänat på att göra affärer med dem. Bildandet av ett ”tredje block” med ­finansiell styrka kommer att fortsätta utmana de två stora och minska skillnaden i spannmåls­pris mellan Sverige och efterfrågemarknader utomlands.

Spannmålsodlarna vinnare
Sorgebarnet denna vår blev Agronomics som trots sin ­kvalificerade marknadsinformation och förmåga att visa på möjligheter på marknaden tvingades avveckla ­abonnemangstjänsten agronomics.se. Uppenbarligen var den svenska ­marknaden inte villig att betala för detta.
Med den färska nyheten att danska Danish Agro ­etablerar ett svenskt dotterbolag med södra Sverige som ­målområde visar det finns fler som tror att de kan tjäna ­pengar på ­marginalerna på den svenska spannmåls­marknaden. ­Detta kommer att sätta ytterligare press på de två stora, något som kommer att göra svenska spannmålsodlare till vinnare, ­vilket kan behövas när de flesta tecknen pekar på sjunkande ­spannmålspriser.Publiceringsdatum: 2014-05-20

Tillbaka

 Skriv ut   

 
Artiklar
Hotat landsbygdsföretagande
Orimlig ­miljölagstiftning
Lantbruk är inte miljöfarligt
Stoppa vanvården av lantbruket
Vinn inom Sveriges ­gränser en
Ofritt förfogande
Låt inte ­Vattenmyndigheterna
Lägg energi på rätt saker
Förenklingar bortom verklighet
I skuggan av vem?
Strategier för ökad konkurrens
Politikens återkomst
Ny energi till bioenergin
Kontrollterroristernas härjnin
Stämningsfull vår
Bekämpning av fakta
Bondeuppror i söder
Konkurrenskraft – var god dröj
Fortsatt effektivisering måste
Elefanten uppenbarad!
Stöd eller inte stöd
Socialdemokratisk manikyr
Landsbygden hamnar i skuggan
Det självklara valet
Eko från 80-talet
Sila mygg och svälja bistånd
Stärk jordbrukets konkurrenskr
Omvälvningar i spannmålshandel
Ett nostalgiskt tankeexperimen
Den svenska modellen är död –
Vi behöver en ny berättelse om
På dessa skuldror…
Konkurrens i flera led
Skyll inte på mig!
Landsbygdens utveckling vilar
Spel mot ett mål
En meriterande avsättning
På tvärs mot tvärvillkoren
SLU måste kunna göra två saker
Säg Muuu...!
Striden om marken
Behöver vi lägga mer energi p
Dags att börja granska eko
Farväl till GMO
Talande tomma tallrikar?
Sökes: Lantbrukets ledarskap
Miljömålen kan skydda åkermark
En matt kronjuvel
I den trygga spannmålsgropen
Efterlyses: Hållbar finansieri
Det finns en marknad
En kamp mot rättslöshet och go
Skillnad på gas och gas
Dumma, dumma konsumenter
Springnotor
Hotet från Weba
Katastrofalt låga kunskaper om
Pinsamt i Land
Kapitalisering och spårbyte
Det var en gång
Fast i galen tunna
Bevara maten svensk?
Affärskulturen sitter i väggar
En skicklig strategi
Svenska krusbär
Dessa hypokondriker!
Vinnarna skrattar gott
Godhet som hotar det svenska p
Det finns klimatsmarta­ invest
Skrämda av organisation utan t
En mästerlig illusion
En meningslös nationalism
Närproducerat en ny tuva?
Högt pris för lyckad opinion
Experternas åsikter okloka
LRF i en annan värld
Världsförbättrarna har vunnit
  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>