Artikelarkiv

Tidiga spannmålsprover – grunden till bra affärer!

Skörden är här och spann-måls-odlarna har årets största arbetstopp. Många moment ska utföras under en begränsad tid. Det är det viktigt att redan nu starta försäljningsarbetet av årets skörd. I samband med torkning och inlagring bör man direkt ta ut representativa spannmålsprover för att veta vad man har för vara i lager. Kontrollera även lagret regelbundet så att inte kvaliteten äventyras.

Det är en stressig period och för många innebär det arbete dygnet runt för att hinna med skörd, spannmålshantering, jordbearbetning och sådd. Samtidigt är det viktigt att utföra samtliga moment på ett bra sätt. Ett problem är att stora volymer spannmål skördas snabbt och effektivt med moderna tröskor men ofta hanteras i anläggningar som är anpassade till mycket lägre kapacitet.
 
Spannmålsprover
För att kunna göra bra affärer på de inlagrade grödorna är det viktigt att representativa prover tidigt tas ut. Proverna ska tas ut efter torkning och kylning. Därefter bör de lagras i återförslutna behållare, exempelvis hinkar med lock på där varje hink representerar en lagringsficka. Hinken ska vara så stor att den räcker till att skicka prover till flera handlare. Dessutom bör man ha så att det räcker till ett eget prov som sparas på gården ifall det blir diskussion om kvaliteten efter leverans. 
Det är mycket viktigt att locket på hinkarna alltid sitter på, dels för att undvika inblandning men framförallt för att vattenhalten på proverna inte ska påverkas av luftfuktigheten. I en hink med spannmål som står utan lock kan vattenhalten på kort tid stiga med flera procent vid hög luftfuktighet. Hinkarna ska även lagras inomhus. 
Skicka helst ett prov till en handlare direkt vid skörd för att snabbt få svar på vilken kvalitet som är inlagrad. Detta är viktigt för att kunna göra snabba affärer när olika kvaliteter efterfrågas. 

Inlagring
När spannmålen skördats och ska in i torkanläggningen är kraven på hantering och uppföljning av lagringen större idag än den var förr. Det är inte ovanligt att spannmålen vid skörd mellanlagras på golv innan den matas in i torken för att sedan torkas ner till optimal lagringsvattenhalt och temperatur. I de fall spannmålen buffertlagras innan torkning är det mycket viktigt att regelbundet kontrollera spannmålens temperatur. Behovet av luftning ökar med ökad vattenhalt och temperatur. Risken för tillväxt av lagringssvampar är stor om spannmålen ligger med för hög vattenhalt eller temperatur under för lång tid. Med nya analysmetoder och striktare provtagningsrutiner hos köparna är dessa lagringssvampar lätta att upptäcka. Ett lagringsskadat parti spannmål kan ge stora skadeståndskrav från köparen av varan om detta stör dennes produktion.
Det är vid torkning viktigt att torka ner till rekommenderad lagringsvattenhalt, det vill säga högst 14 procent för spannmål, 9 procent för raps och 15 procent för trindsäd. Har man inte luftningsmöjlighet i lagringsfickorna är det extra viktigt att inlagringsvattenhalten ej överstiger rekommendationerna, oavsett vad spannmålen skall användas till. Lika viktigt är det att spannmålen är fri från ogräs samt välkyld innan slutlagring för att garantera kvaliteten vid en långvarig lagring. 

Uppföljning i lager
Att utrusta sin lagringsanläggning med temperaturmätare i varje ficka är en billig försäkring mot varmgångsproblem. På sikt bör alla med egen lagring installera en temperaturmätare. Även i övrigt är det viktigt att regelbundet undersöka varan i sitt lager så att det inte skett något oförutsett som vattenläckage från tak, insektsangrepp med mera. När det gäller kontroll av insekter går det att via de skadedjursbekämpande företagen billigt köpa insektsfällor för att undersöka förekomst i spannmålen eller i det tomma lagret.     
Oavsett om det som odlas ska säljas till humankonsumtion, foder eller etanol är det viktigt att hålla en hög kvalitet. I många fall ska spannmålen i något led ätas av djur eller människa. Lagringsskadad spannmål är inget handelsleden är intresserade av!

Rengöring av spannmålslagret
Innan skörd är det viktigt att gå igenom spannmålslagret och rengöra från gammal spannmål, damm och smuts. Även inne i lagringsfickorna är det viktigt att rengöra. Det samlas ofta damm i toppen av fickorna. Dessa kan med fördel rengöras när fickorna är fyllda då man lättare kan komma åt genom att gå i spannmålen och dammsuga taket. Rengöring av lagringsfickor bör man ha som rutin att göra en gång per säsong. Det minskar risken för problem med skadegörare. Är det inte gjort det inför denna skörd, se till att det blir gjort till nästa år.  
Det är viktigt att i hela sin spannmålshantering vara noggrann, från odling till torkning och lagring. Tidiga spannmålsprover krävs för att få kunskap om vilka varor man har att erbjuda. Då finns möjlighet att planera vilka partier som bör säljas tidigt eller sent samt till vem. Dessutom får man möjlighet att agera snabbt när en god affärsmöjlighet visar sig.

 

 Skriven av: Lantbrukets Affärer
Publiceringsdatum: 2010-08-11
Antal visningar: 30084

Tillbaka

  Sök...
  

Lantbrukets Affärer * Tejarps Gård * 233 76 Klågerup * Tel 040-40 86 80 * Fax 040-40 86 86 * red@lantbruketsaffarer.se  >>>