Amerikanerna spår minskad livsmedelsproduktion i Europa

Ett av målen är att ta tio procent av odlingsmarken ur produktion. Foto Istock

EU:s nya flaggskepp Green Deal som består av en Biodiversitets­strategi och Farm to Fork kommer minska Europas livsmedelsproduktion, maten kommer bli dyrare och 22 miljoner fler människor i världen riskerar att hamna i svält. Det spår toppanalytikerna på USDA blir effekten.

EU har tagit på sig ledartröjan för att göra Europa och livsmedelsproduktionen i Europa mera hållbar. Paraplyet heter Green Deal och där ingår bland annat de två delarna Biodiversitetstrategin och Farm to Fork.

I dessa båda ingår i sin tur mål om att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel med 50 procent och mineralgödsel med 20 procent till 2030. Ett annat mål är att ta 10 procent av odlingsmarken ur produktion till förmån för biologisk mångfald.

Ur ett svenskt perspektiv behövs ingen briljans för att förstå att skördarna kommer minska. Eller menar kommissionen att det förekommer så stor överanvändning någonstans i Europa att det går att minska gödsel och växtskydd så mycket utan minskad skörd?

Amerikanerna bekymrade
United States Department of Agriculture, USDA, är kända för sina prognoser för den globala livsmedelsmarknaden. Nu har de utvärderat hur EU:s nya ambition kommer påverka livsmedelsmarknaden. Det är ingen upplyftande läsning.

USDA börjar med att konstatera att eftersom EU är en så stor producent av livsmedel kommer effekterna märkas utanför unionen. Den amerikanska myndigheten har räknat på tre scenarier. Det första är att genomförandet bara sker i länderna i EU och handel kan fortsätta som vanligt. Det andra är att även länder som handlar med EU på sikt kommer att behöva införa de aktuella restriktionerna. Det tredje scenariet är ett globalt genomförande.

Mindre och dyrare mat
Analysen sträcker sig över åtta till tio år framåt i tiden. Inom den tidsperioden kommer produktionen av livsmedel sjunka med tolv procent i EU. Eftersom utbudet av livsmedel sjunker ökar priserna och mest påverkas förstås människors ekonomi och köpbeteende i Europa.

Priserna bedöms öka cirka 17 procent vilket motsvarar 153 dollar eller 1300 kr per person och år. Exporten minskar och inkomsterna räknat på gårdsnivå minskar med cirka 16 procent. Förutom att både bönders och konsumenters plånböcker blir tunnare minskar BNP för hela EU med 71 miljarder dollar eller 59 miljarder euro. Om de två, Biodiversitetsstrategin och Farm to Fork, sprids enligt USDA:s båda andra scenarier sjunker BNP ännu mer.

Fler hungriga
Att dagligen kunna äta 2100 kalorier används ofta som ett riktvärde för att behålla långsiktig hälsa. Redan är det tiotals miljoner människor i världen som inte kommer upp till riktvärdet och USDA bedömer att det tillkommer 22 miljoner även om genomförandet bara sker i EU enligt scenario 1. Maten i världen blir helt enkelt dyrare och färre kommer ha råd. De 22 miljonerna finns fördelade i 76 länder med tyngdpunkt i Afrika. Vid ett globalt genomförande stiger antalet påverkade dramatiskt.

USDA:s analys är skarp och kommer inte att passera strategerna i EU förbi obemärkt. Fortsättning följer garanterat och förhoppningsvis utvecklas smartare nationella och mer varierade mål än generella minskningar av markåtgång, gödsel och växtskydd.

 

 

 

Av Markus Hoffmann