Välj Lantbrukets Affärer
– det oberoende alternativet!

Med en annons i Lantbrukets Affärer når du aktiva lantbruksföretag över hela landet.
Lantbrukets Affärer är en privatägd tidning, som lever och verkar under samma villkor som sina läsare och annonsörer. Vi vet vad vi talar om när vi beskriver företagandets villkor i Sverige. Eftersom vi är oberoende behöver vi inte väja för sanningen, hur obehaglig den än må vara.
Lantbrukets Affärer är ett prenumererat månadsmagasin med en TS-kontrollerad upplaga. Bland dessa finns samtliga medlemmar i föreningen Sveriges spannmålsodlare, SpmO.
 
Magasinet kommer ut 12 gånger nummer per år och läsekretsen består företrädesvis av företagare i de jordbruksintensiva regionerna med en eller flera anställda.
 
Vill du nå den professionelle lantbrukaren ska du välja Lantbrukets Affärer.
Ladda ner prislista för annonsering i Lantbrukets Affärer (PDF) >>>
 
Kontakta LIME AB, telefon 040-40 86 80.
 
Göran Månsson