LA_1911sid10

LA_1911sid10

Metan från idisslare har hög påverkan på klimatet men bryts till skillnad från koldioxid ner.