arbetsmiljo_2

arbetsmiljo_2

Helena Olsson Hägg lägger stor vikt vid att flödena i stallet ska fungera, en komplicerad uppgift när stallet även ska rymma rekryteringsdjur och avelstjurar.