LA2204_6

LA2204_6

Skörden av höstvete som andel av den totala spannmålsskörden exklusive rågvete och blandsäd 1983–2021. Källa Jordbruksverket.