Ingen kategori

Kalkmedel med koleffekter

2 november, 2016

Stora summor läggs varje år på kalkning av svensk åkermark för att höja pH och förbättra strukturen. Mängder av restavfall med stort innehåll av kol och kalk läggs samtidigt på deponi. Aktiv Struktur Kol blev [Läs mer…]

Ingen kategori

Det finns arbetskraft!

2 november, 2016

I många sammanhang talas det om att det saknas arbetskraft i lantbruket. Men samtidigt finns det dolda arbetsresurser i samhället som på sikt kan få betydelse  för att fylla lantbrukets behov. Under de sista åren [Läs mer…]

Ingen kategori

Bättre bild av grödan med ny sensorteknik

2 november, 2016

Fjärranalys med satellit och drönare kan ge värdefulla data för ökad precision i både gödsling och integrerat växtskydd. Men det kräver en ökad kunskap om sambanden mellan de data som samlas in och grödans genetik, [Läs mer…]

Ingen kategori

Lantbruk är inte miljöfarligt!

2 november, 2016

Sverige är unikt. Här betraktas lantbruk som miljöfarlig verksamhet, något som vi i ett globalt perspektiv är g­anska ensamma om. Ett mer omvärldsanpassat synsätt vore att se en organiserad och högproduktiv livsmedelsproduktion som en förutsättning [Läs mer…]

Ingen kategori

Precisionsodling med gamla maskiner

19 augusti, 2016

Allt fler väljer att utrusta sina traktorer och maskiner med teknik för precisionsodling. Hur givor av utsäde och gödning ska varieras är dock långt ifrån klarlagt. ”Ett är i alla fall säkert, att ge samma [Läs mer…]

Ingen kategori

Förgröningsstödet – ur askan i elden

19 augusti, 2016

I juli kom det plötsligt ett nytt förslag på hur reglerna för de ekologiska fokusarealerna kan ändras redan till våren 2017. Bristen på framförhållning är katastrofal! Förslaget är radikalt men det är ändå bäst att [Läs mer…]

Ingen kategori

Stoppa vanvården av lantbrukets byggkompetens!

19 augusti, 2016

”Faktum är att de problem svenskt lantbruk brottas med inom byggsektorn är resultatet av långvarig vanvård” Investeringar i byggnader är en bra värdemätare på hur det står till med framtidstro och investeringsvilja i lantbruket. Liksom [Läs mer…]

Mjölk

Mjölk är kött

19 augusti, 2016

”Nu tänds ett hopp om att de som klarat sig igenom stålbadet ska kunna tjäna pengar igen” I takt med att lönsamheten i mjölkproduktionen försämrats har svenska nötköttsproducenter lyckats få upp sina ersättningar till rekordnivåer. [Läs mer…]