Automatisk inställning avlastar föraren

New Hollands patenterade lufttryckssensorer mäter skillnaden i tryck över och under det övre sållet och anpassar inställningarna därefter. Foto New Holland

Inför nästa säsong uppdaterar New Holland tröskserien Revelation genom att lansera ett nytt automatiseringssystem, förbättra matningssystemet, introducera en ny växellåda samt förse två av modellerna med Steg V-motorer.

Den stora nyheten är automatiseringssystemet Intellisense som belönades med en silvermedalj vid lantbruksmässan Agritechnica i fjol. Systemet är utformat för att hålla kärnförlust och kärnskada på så låg nivå som möjligt samtidigt som genomströmningen i tröskan bibehålls.
Systemet ger föraren ett val mellan fyra olika skördestrategier: minimerad förlust, bästa kärnkvalitet, maxkapacitet eller fast kapacitet. När valet är gjort anpassar systemet själv samtliga inställningar och avlastar därmed föraren.
Det är en uppsjö av sensorer, däribland New Hollands nya patenterade lufttryckssensorer, som var tjugonde sekund ger systemet information om hur inställningarna ska justeras. Lufttryckssensorerna sitter monterade under och över tröskans övre såll och mäter skillnaden i lufttryck. Denna skillnad ger en uppgift om hur belastningen på sållet ser ut. Beroende på vilken strategi som valts justeras vinkel och hastighet på rotorerna, fläkthastighet eller öppning och stängning av de olika sållen så att flödet över sållen motsvarar önskat tröskresultat.

En ny skärm visar hur inställningarna varierar för
att förvald strategi ska uppnås. Illustration New Holland

Anpassad matning
Även Revelations automatiska materialmatningssystem Intellicruise har fått en uppdatering inför 2019. Systemet anpassar automatiskt körhastigheten till materiallasten i tröskan och ger föraren möjlighet att välja mellan tre olika skördestrategier.
Med strategin kallad Maximalkapacitet hålls körhastigheten hela tiden så hög som möjligt för att erhålla maximal motorbelastning eller körhastighet. Om istället strategin Fast genomströmning väljs anpassas körhastigheten för att behålla ett förinställt flöde genom tröskan vilket ger konstant produktivitet på ett fält med varierande avkastning. Om minimering av förlusterna istället bedöms vara av största vikt används strategin Begränsad förlust som minskar körhastigheten om förlusterna ökar.
För samtliga tre strategier finns möjlighet att justera systemets reaktionskänslighet för varierande motorbelastning, körhastighet och matningshastighet.

Nya motorer
Inte minst viktigt bland nyheterna är att två modeller i Revelation-serien nu har utrustats med Steg V-motorer, CR7.80 och CR7.90. Den förstnämnda CR7.80 är en ny instegsmodell till modellserien och har en commonrail-motor på 305 kilowatts maxeffekt. Tanken rymmer 9 500 liter och New Holland framhåller särskilt tömningshastigheten på 126 liter per sekund, vilket innebär att tanken töms på en och en halv minut. Rotorerna är liksom för CR7.90 och CR 8.80 på 17 tum. Seriens tre största modeller har rotorer på 22 tum.
Övergången till Steg V-motorer ger enligt företaget en minskning av partikelutsläpp med 40 procent jämfört med Steg IV-motorer.
Samtliga modeller i serien kommer i framtiden även ett utrustas med en ny tvåstegad växellåda med två hastig hetsområden, ett arbetsområde med 0-17 kilometer per timme samt ett område med högre hastigheter för körning på väg.
Detta medför enligt New Holland reducerad bränsleförbrukning vid vägkörning eftersom maximal hastighet kan uppnås med reducerat varvtal. Den hydrostatiska växellådan tillåter växling under gång både vid körning i fält och på väg.

Av Sofia Barreng