automatisk2

automatisk2

En ny skärm visar hur inställningarna varierar för
att förvald strategi ska uppnås. Illustration New Holland