Bättre bild av grödan_Christian-Nny

Bättre bild av grödan_Christian-Nny