Belönade uppfinningar för minskad markpackning

Österrikiska företaget Geoprospectors har utvecklat en frontmonterad sensor som mäter markens konduktivitet.

De ökande problemen med markpackning håller maskintillverkarna syssel­satta. Ingen kan längre förhålla sig passiv till konsekvenserna av vår allt tyngre maskinpark. Detta återspeglar sig tydligt vid medaljutdelningen vid tyska maskinmässan Agritechnica.

Claas uppger att deras nya program för optimering av körning på oregelbundna fält i genomsnitt sparar sex procents arbetstid.

Av 49 guld- och silver­medaljer väljer Agritechnicas jury bestående av forskare, rådgivare och bönder att premiera hela tretton uppfinningar som är direkt eller indirekt relaterade till en strävan att minska markpackning.
Flera av dessa är uppfinningar som gör det möjligt att snabbt justera däckstryck. Andra har koncentrerat sig på reducering av vikt på ekipage eller utveckl­ing av programvara för ett skonsammare jordbruk.

Konduktivitetsmätare
En bra inledning på arbetet med att reducera markpackning på gården kan vara att undersöka hur den aktuella markstatusen faktiskt är. Det öster­rikiska företaget Geoprospectors har tagit fram en ny utrustning för mätning av konduk­tiviteten i marken. En frontmonterad sensor mäter markens konduktivitet ner till ett djup av 1,1 meter. All data hanteras i realtid och omvandlas till uppgifter som till exempel områden med extra hög markpackning och vattenmättnad, samt jordart.
Utrustningen, som fått namnet Topsoil Mapper, kan även styra bearbetningsdjupet på efterföljande redskap. Registrerad data används dessutom till att skapa

Ropa belönas med silvermedalj för sitt nya viktfördelningssystem R-Soil Protect.

tredimensionella kartor och företaget poängterar att all data kan användas för att följa upp vilka långsiktiga resultat som olika åtgärder ger.

Varierar lufttryck
Fendt får en guldmedalj för sin nya metod att reglera däckstrycket på kort tid. Deras VarioGrip Pro är framtaget i samarbete med däckstillverkaren Mitas och består av ett nytt extra däck inuti det ordinarie däcket. Detta extra högtrycksdäck är fyllt med luft till ett tryck av sex bar. När föraren lämnar fältet för att köra på väg kan lufttrycket ökas från 0,8 till 1,8 bar inom en halv minut i det yttre däcket. Det inre

Extravikt, ballast

John Deere lanserar extravikten EZ Ballast att monteras under traktorn.

däcket fylls sedan på igen kontinuerligt under gång.
I systemet ingår även Vario Grip Assistant som hjälper föraren att räkna fram optimalt tryck utifrån faktorer som traktor- och däcksstorlek, hastighet och redskap. Vario Grip Assistant belönas med en egen silvermedalj.

Tyngd under chassit
För att göra det enklare att belasta traktorn med rätt mängd extravikter har John Deere tagit fram ett nytt system med en extern vikt som monteras under traktorn. Företaget påpekar att andra metoder att justera traktorns vikt, till exempel hjulvikter eller vatten i däcken, tar för lång tid att anpassa till arbetsuppgiften och att risken därför är stor att för tunga traktorer tas ut på packningskänsliga jordar. För stor vikt på traktorn orsakar även ökad bränsleåtgång.
Det nya viktsystemet, som fått namne­t EZ Ballast, monteras under chassiet med hjälp av hydraulik och väger 1,7 ton. Jämfört med andra vikter har EZ Ballast

tunna, glasfiber, hjulaxel
Med tunna i glasfiber monterad direkt på två hjulaxlar har Zunhammer reducerat vikten med 40 procent på sin Ultra-Light UL-T18.

fördelen att inte ta upp plats i främre eller bakre lyftarmar.

Fördelar vikten
Gigantiska betupptagare kan åstadkomma djupgående skador på markstrukturen. Här är det extra viktigt att fördela vikten och dessutom jobba med så lågt däckstryck som möjligt. Tyska tillverkaren Ropa har tagit fram systemet R-Soil Protect för hydraulisk vikt­överföring och kontroll av däckstryck och som enligt företaget kan kompensera för sluttningar upp till tio grader.
 Den treaxliga upptagaren har front- och aktermonterade sensorer som känner av lutning och ser till att vikten fördelas jämnare över de sex hjulen. Detta innebär även ergonomiska fördelar för föraren vid arbete utmed sluttningar.
I systemet ingår även reglering av däckstryck. Tillsammans med Michelin har Ropa tagit fram ett system för korrigering av lufttrycket i samtliga hjul. Michelins stora CerexBib IF 1000/55

Extra bakhjul
Extra bakhjul för dubbelmontage transporteras och monteras med hjälp av Peecons Gull Wing System.

R32 kan med R-Soil Protect köras med bara 1,4 bars tryck.

Inget chassi
Jakten på kilona har gett oss redskap och vagnar av höghållfast stål för minskad vikt. Nu kommer nästa material. Tyska Zunhammer, som specialiserar sig på gödselspridning, belönas med en silvermedalj för sin nya gödseltunna Ultra-Light UL-T18, tillverkad av glasfiberförstärkt plast.
Förutom att använda sig att av ett lättare material har företaget även gjort en drastisk designförändring genom att montera tunnan direkt på axlarna. Resultatet är en gödseltunna som enligt tillverkaren väger 40 procent mindre än ett jämförbart ekipage i stål. Detta möjliggör en ökad lastvikt med 19 procent.

Hissar upp bakhjulen
Ett av de mer spektakulära inslagen i medaljfloran är de måsvingemonterade

Inre hjul
Ett inre hjul med högt tryck höjer snabbt trycket i det yttre hjulet på Fendts och Mitas VarioGrip Pro.

bakhjulen från holländska Peecon. Tanken är att dubbelmontage ska vara möjligt att använda även om traktorn måste transporteras på väg med begränsad bredd.
Under transport fälls hjulen upp och hänger över och bakom traktorn. Framme på fältet kan föraren utan att lämna hytten fälla ner dubbelmontaget i arbetsläge. Sedan sätts hjulen fast med ett specialkonstruerat kopplingssystem. Företaget uppger att deras uppfinning går att anpassa till alla traktormärken och även till skördetröskor.

Optimerad rutt
Det är inte bara tekniska uppfinningar som belönas med medalj inför årets Agritechnica. Även ny mjukvara för minskning av antalet överfarter har uppmärksammats.
Tyska Claas har tagit fram ett datorprogram som räknar ut en optimal rutt för att utföra till exempel jordbearbetning eller transporter. Vid oregelbundet formade fält kan datasystemet effektivisera körningarna med i genomsnitt sex procent uppger tillverkaren. Föraren får uppgifter om lämplig körväg samt om hur lång tid sysslan beräknas att ta.

Av Sofia Barreng
Foto DLG