Belönade_1

Belönade_1

Österrikiska företaget Geoprospectors har utvecklat en frontmonterad sensor som mäter markens konduktivitet.