Biogastraktor – nu i serietillverkning

Anders Folkelid
”Det svåraste var att anpassa traktorn för att på plats med gastankarna”, säger Anders Folkelid, ansvarig för New Hollands traktorer i Sverige.

Det finns en stor potential för biogasdrivna traktorer, målgruppen är bred. Men en sak är tydlig, traktorn hör hemma där gasen finns.

Biogas som drivmedel har funnits sedan åratal på personbilssidan. Inom lantbruket där biogasframställning kan ske på gården, har det dock inte slagit igenom. Men med en ny biogasdriven traktor ger sig New Holland in i det förnyelsebara segmentet, de avvaktar dock för att se hur marknaden reagerar innan de tar nästa steg.

Smärre tekniska skillnader
Vid en första anblick är det inte mycket som skiljer New Hollands nya biogasdrivna traktor från en vanlig serietillverkad dieseldriven traktor i modellserien T6.

”Det svåraste var att anpassa traktorn för att på plats med gastankarna”, säger Anders Folkelid, ansvarig för New Hollands traktorer i Sverige.

Detta är ett projekt som har pågått sedan 2007 och bygger som sagt på en befintlig traktor så kostnaden för komponenter blir lägre. Service och underhåll skiljer sig inte heller mycket från en vanlig dieseltraktor. Topplocket med tändstift är den största skillnaden utöver gastankarna som sitter där bränsletanken och avgasreningen normalt är.

Där biogasen finns
T6 som är en mångsidig gårdstraktor i mellansegmentet är deras mest sålda modell och det är därmed en bra utgångspunkt. I dagsläget är det inte aktuellt med andra serier utan de avvaktar för att se hur marknadsläget utvecklar sig, men det finns önskemål om fler modeller på sikt.

Anders Folkelid ser inte att traktorn skulle inrikta sig mot någon särskild typ av lantbruksproduktion, men animaliegårdar med egen biogasproduktion är ett tänkbart segment.

”Målgruppen är bred, men traktorn hör hemma där gasen finns. Det är tankningsproblematiken lätt ställer till det. Utanför lantbruket finns det också områden där biogastekniken erbjuder många fördelar, en initial kundgrupp har varit kommuner och entreprenörer”, säger han.

Avgaser och buller
Många städer har miljöprofil och ställer hårda krav på avgaser och buller, så det faktum att traktorn har 30 procent lägre bullernivå och rena avgaser gör den perfekt för snöröjning, underhållsarbeten och andra liknande sysslor i stadsmiljö.

”Elektrifieringen är inte cirkulär så länge den inte kommer från förnybara källor”, säger Anders på tal om annan teknik. Han ser biogastraktorn som ett led i ett större system där energin omvandlas i ett kretslopp, om det så är i staden eller på den enskilda gården där biogasanläggningen är placerad.

Rening och räckvidd
Det är ingen större utmaning att få biogastekniken att fungera rent praktiskt på en gård. Sett till hanteringen är traktorn fullt jämförbar med en konventionell och en praktisk fördel är att den helt saknar den komplicerade avgasreningstekniken som krävs för dagens dieselmotorer.

”Behovet finns inte när det är så rena avgaser” förklarar Anders. ”Det tar inte heller nämnvärt längre tid att fylla gastankarna än att tanka en vanlig dieseltraktor.”

Det finns dock en svaghet med biogastekniken, som också utmärker andra alternativa bränslen.

”Den enskilt största utmaningen är räckvidden. Vid vanligt förekommande arbeten med normalt hård körning beräknas räckvidden till cirka sex timmar. Det finns ett antal tankar inbyggda i själva traktorn men man kan montera flera tankar för att öka räckvidden.”

Biogasdriven traktorMåste se helheten
Framtiden för tekniken har Anders en klar uppfattning om. Han menar att traktorn följer biogasen snarare än tvärt om och om mängden biogas ökar kommer vi nog att se ett ökande intresse för tekniken.

”Det hänger på styrmedel”, säger han. ”I slutändan hänger det på att beslutsfattare måste se helheten istället för enskilda segment i klimatomställningen.”

Av Axel Nilsson