Bonden bästa vän?

Vem trodde att en lågpriskedja som en följd av Corona-krisen skulle bli något av svenska lantbrukares bästa vän? När frågan om livsmedels­beredskap och efterfrågan på närproducerat helt plötsligt hamnade på agendan när övriga världen gick i lockdown, var Lidl några av de första att plocka upp bollen. Genom att skriva avtal med en rad lokala och regionala producenter, som exempelvis Bjärefågel, öppnades en ny kanal som blev något av en win-win.
Små livsmedelsproducenter fick tillgång till en nationell distributör som inte hade någon egen inhemsk produktion och Lidl kunde stärka sitt varumärke. Tack vare kedjans relativt låga marknadsandel – cirka fem procent av dagligvaruhandeln – kunde små leverantörer spela en större roll jämfört med hos de större kedjorna.
Visserligen har det inneburit några missöden med återkallande av exempelvis färskkorv som visade sig innehålla Salmonella, men annars verkar de nya bekantskaperna ha fungerat väl.

Hållbarhetsakuten
Nu utlyser Lidl ett nytt projekt, Hållbarhetsakuten, där samman­lagt 11 miljoner kronor ska gå till projekt som påskyndar hållbara livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. För lantbrukets del innebär det stöd till hållbara, innovativa och effektiva metoder inom jordbruksproduktionen som precisionsodling, klimatpositivitet, cirkularitet och regenerativt jordbruk, till hälsosamma växtbaserade innovationer och användning av smarta digitala lösningar för exempelvis ökad biologisk mångfald.
Finansiering har skett genom en extra avgift på plastkassar på 50 öre under perioden 1 juni 2018 till 30 april 2020 och som oavkortat gått till kedjans finansiering av hållbarhetsprojekt utanför den egna verksamheten.
Ansökningarna till Hållbarhets­akuten kommer att bedömas av en extern expertpanel bestående av ledande representanter för innovationssystem och forskning. Utvalda projekt som går vidare i processen presenteras sedan för en jury bestående av representanter från Lidl. Vinnarna prisas den 12 november 2020.

Källa: Lidl