Bondeoffer i ­naturvårdspolitiken

Vi skänker allt som oftast en tacksamhetens tanke till Axel Oxenstierna som i sin outgrundliga vishet inrättade Sveriges självständiga ämbetsverk. ­Tanken att när väl en lag är stiftad ska tillämpningen ske utan politiskt inflytande är mycket tilltalande.
Men det faktum att Sverige är ett land med en lång tradition av sammankoppling mellan folkrörelser och politik, och dessutom har haft ett långt maktinnehav av samma parti och en till korruption gränsande utnämningspolitik har också skapat en konsensuskultur. Detta har i sin tur gjort att många myndig­heter utvecklat en politisk agenda som legat den utövande makten nära, något som många lantbrukare kan vittna om.

Tre utvärderingar
Ett intressant exempel som visar hur en myndighet kommit att bli utövare av politisk makt är följdeffekterna av rensningen och höjningen av vattennivån i Hornborgasjön. Som vi kan berätta i detta nummer är restaureringen av den sjön som genomfördes mellan 1965 och 1995 statens största naturvårdsprojekt. Som en del av projektet har det gjorts tre utvärderingar, en av den biologiska mångfalden, en av utvecklingen för turism och ekonomi och en av konsekvenserna för lantbruket.
De två första visar att det blivit både si och så med den ökade mångfalden bland fåglar, och att det främst är myndigheternas egna anläggningar som gynnats, inte de lokala turistföretagen.

Dolda fakta
Den tredje utvärderingen om konsekvenserna för lantbruket som gjordes av forskare vid SLU visade sig vara svårare att få ut. Den ligger inte som de två andra tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida. Där påstås också att denna utvärdering beräknas bli klar till hösten 2017. Men det visar sig att den var klar redan under våren.
Vid en första förfrågan meddelade verket att den inte fanns tillgänglig. Enligt källor var tjänstemännen på Naturvårdsverket inte nöjda med resultatet och avvaktade en om­­skrivning av rapporten. SLU vägrade att lämna ut den med hänvisning till att den inte var diarieförd och därmed inte en offentlig handling. En andra påstötning på Naturvårdsverket visade sig vara mer framgångsrik och trots att den alltså enligt SLU:s tillförordnade chefsjurist inte skulle vara diarieförd, fick Lantbrukets Affärers reporter tillgång till rapporten.

Dunkla formuleringar
För dem som bara läser sammanfattningen – vilket gäller de allra flesta, i synnerhet politiker – finns det inte mycket som tyder på att projektet skulle medfört några problem. Möjligen finns det några dunkla formuleringar som kan få en mer kritisk läsare att ana oråd:
”Från våra intervjuer är det tydligt att restaureringen fortfarande påverkar lantbrukarna.” Bilden som fram­kommer är ”problemorienterad” och ”att en anledning till detta kan hittas i lantbrukarnas identiteter som lantbrukare och sammankopplingen mellan identitet och plats.”

Katastrofala konsekvenser
Bakom denna rappakalja – som blandar samman anledning och orsak, knappast ett verk av en forskare – döljer sig att över hälften av de intervjuade lantbrukarna har tvingats lägga ner lantbruket helt på grund av de ekonomiska förlusterna förknippade med obrukbar mark, sjuka djur och upplevelsen av att investeringarna på gården blivit värdelösa. Ingen av de intervjuade har satsat på någon verksamhet förknippad med besöksnäringen, utan alternativet har varit att hitta något kompletterande jobb utanför gården för att säkra inkomsterna.
De bördigaste markerna har blivit obrukbara och dålig vattenkvalitet har resulterat i sjuka djur och nedlagd produktion och det stora antalet gäss som blivit ett resultat av restaureringen omöjliggör i princip växtodling närmast sjön. Dessutom är det flera av de drabbade lantbrukarna som mer än 20 år efter projektets avslutande inte fått ut någon ersättning för intrång.

”Ett fiasko är ett fiasko och det ska också kallas för detta”

Upprättelse
Uppenbarligen är inte restaureringen av Hornborgasjön den succé som myndigheter och påskyndande påtryckare hade hoppats, det gäller uppenbarligen att rädda ansiktet och dölja de faktiska effekterna bakom snömos och genom att likt trollkarlen få oss att titta åt annat håll. Det finns egentligen bara ett ord för detta: Beklämmande! Ett fiasko är ett fiasko och det ska också kallas för detta. De drabbade lantbrukarna måste få upprättelse en rättmätig ersättning.