Börjar bevattna ekologisk spannmål

Den självstyrande bevattningsmaskinen kan köra i kurvor och har därmed högre kapacitet än en vanlig.

Bevattning av spannmål har seglat upp som något av en snackis i ekoodlarkretsar. Ett högre värde på produkten tillåter större insatser och bevattning kan vara en av de mest lönsamma.Bleckenstad gård kommer i år att börja vattna även stråsäd.

Spannmålspriset är helt avgörande för lönsamhet i tillskottsbevattning av spannmål. Odlare som redan idag har ett betydligt högre avräkningspris på sin vara är ekoodlarna. Med en större andel vårsådda grödor samt dyrare gödselmedel ökar argumenten för bevattning i ekoodlad spannmål. En rundringning bland rådgivare och odlare visar att frågan står högt på agendan hos många.
Bleckenstad gård utanför Mjölby ägs och drivs av bröderna Magnus, Mats och Gunnar Johansson samt Magnus son Martin. Gården producerar ekologisk mjölk med 350 kor och är stort sett självförsörjande med foder.
”Vi har sedan länge vattnat både vallar och betesfållor”, berättar Magnus Johansson. ”Nu ska vi börja bevattna även spannmål, raps och åkerbönor.”
Brodern Mats tillägger:
”Gården gränsar till Svartån och det vore snudd på tjänstefel att inte dra nytta av det.”

Ny maskin
Bröderna har sedan några år provat bevattning av spannmål i mindre skala och för att minska tidsåtgången i bevattningsarbetet har en ny maskin kommit till gården inför årets säsong. Valet föll på en självstyrande bevattningsmaskin från danska tillverkaren Fasterholt.
Maskinen har tusen meter slang. Arbetsbredden är hundra meter, vilket räcker för att täcka två betesfållor. För fält där dragen är kortare än tusen meter går det att lägga ut slangen så att den vänder längst bort. På små fält klarar maskinen av att köra fram och tillbaka flera gånger vilket minskar arbetsåtgången rejält.
Magnus hoppas därmed att maskinen ska göra det möjligt att hinna med att vattna en större areal än tidigare utan att arbetsåtgången därför ökar allt för mycket.
Bröderna har god kunskap om bevattning av vall, nu återstår att lära sig hur spannmålen bäst svarar på bevattning.
”Förra året gav en riktigt bra skörd. Vi fick drygt åtta ton ekologiskt vete per hektar. Egentligen skulle vi försöka efterlikna nederbördsförhållandena som var då. Vattnet kom verkligen i rätt tid”, konstaterar Mats Johansson.

Av Sofia Barreng