bra1

bra1

Erik Hartman, VD i föreningen Foder & Spannmål kunde rapportera att halten mykotoxiner i svensk spannmål fortsätter att hålla låga nivåer.