Brist på_3

Brist på_3

Med framgångsrik betning torde det gå att förlänga såtidsfönstret. Foto Mårten Svensson