Brown Swiss – en utmanare i genetiken

Kossan Cozy Nook TWYLIGHT, som Carl kollar in här, har mjölkat över 140 ton och har flera söner i semin. Foto Privat

Brown Swiss är än så länge en sällsynt ras på svenska gårdar. I hemlandet USA är däremot denna schweiziska invandrare desto vanligare.

Dan Gilbert
Dan Gilbert är vd för New Generation Genetics i USA.
”Brown Swiss är en bra ras att använda i korsningsarbetet eftersom den har så hög mjölkavkastning”, säger han.

Brown Swiss är en högmjölkare vid sidan av Holstein och som dessutom ger mjölk med högre fetthalt och mer protein. Nu börjar den komma som korsningsras även i svensk avel.
En profil inom Brown Swiss i USA är Dan Gilbert, vd för New Generation Genetics, och vid en avelsträff i Dalstorp utanför Tranemo presenterade han fördelarna med att använda just Brown Swiss i korsningar med framförallt Holstein.
”Först och främst stärker det produktionen. I korsning med Holstein har det visat sig att mjölkvolymen sjunker marginellt. Men den ­genomsnittliga fett­halten ökar från 3,62 till 3,92 ­procent och proteinhalten från 3,0 till 3,15 procent. De fortsätter dessutom öka efter andra laktationen, medan det då brukar plana ut för renrasig Holstein”, berättar Dan Gilbert.

Högmjölkare
SRB fanns också med i korsnings­underlaget. Men där har Dan kunnat konstatera att det inte händer speciellt mycket på mjölkresultatet, även om ­fertilitet och klövhälsa ligger på topp. Vad korsningen med Brown Swiss främst ger är högmjölkande djur som håller länge. En stor del av Brown Swiss-mjölken går till ostproduktion. En av gårdarna som avelsträffens värd Carl Trawniczek besökt hade till och med skaffat en egen mjölkbil till sina 360 kor.
Undersökningen om de olika korsningsvarianterna gjordes av Minnesota och Penn State University med ett stort underlag från flera olika besättningar.
I USA finns idag cirka 80 000 renrasiga Brown Swiss-kor i produktion.

Inackordering
Med rätt tjur blir det nästan en sanslös betalning för döttrarna på boskaps­auktioner i USA. Dan Gilbert berättade att en dotter till topptjuren Cadence gick för 24 000 dollar, drygt 230 000 kronor. Det fanns också, på en av farmerna som den svenska mjölkbonden Carl Trawniczek besökt, flera kor som vardera mjölkat 90 ton och en som till och med passerat 140 ton.
Tjuren Cadence ägs av Dan Gilbert och hans företag New Generation ­Genetics. Företagets tjurstation Hawkeyes Breeders Service erbjuder ”inackordering” för avelstjurar inklusive tappning och nedfrysning av sperma samt export av sperma till hela världen. Exporttjurar från olika seminföretag är inackorderade i Hawkeyes karantänstall.

Söker kvalitet
”Visserligen är New Generation Genetics ett litet företag i branschen. Vid vår tjurstation Hawkeyes tar vi årligen själva in mellan 80 och 90 tjurar för att testas.
Vi letar hela tiden upp de bästa korna och söker ständigt nya blodlinjer till aveln.”
I årets ”kollektion” finns ett drygt 70-tal tjurar att tillgå på Hawkeye. Utmärkande för Brown Swiss-kor är att de är ganska högställda och har stora juver. Andra tecken är den stora svanstofsen och en nästan spikrak rygglinje.

”Först och främst stärker det
produktionen”

Trebent kämpe
”En av våra bästa tjurar genom tiderna var Brookings, men redan tidigt i sitt liv kom den fel när den hoppade ner och fick ett komplicerat benbrott. Gipsa en tjur går ju inte, så egentligen skulle den ha avlivats, men den var ju så bra. ­Skadan läkte aldrig riktigt, men vi behöll honom ändå och han gjorde tjänst på tre ben i ytterligare fyra år på tre ben.”
Hawkeyes alla tjurar är dessutom ­aAa-klassificerade för att underlätta matchning mot rätt ko. En som har ­erfarenhet är alltså Carl Trawniczek på Borrarps Gård, som huvudsakligen har korsat sina SRB med Brown Swiss från USA. Han är mycket nöjd med utfallet.

Text & foto Ulf C Nilsson