Carbon farming – EU:s nya klimat och jordbruksstrategi

Carbon farming
Carbon farming handlar om att på gårdsnivå styra och optimera kolflödena. Störst potential i svenskt jordbruk har ökad odling av mellangrödor och vall, medan återföring av organiskt material redan görs i stor omfattning. Bild hämtad ur EU-kommissionens rapport Analytical Support for the Operationalisation of an EU Carbon Farming Initiative.

Möjligheterna att kompensera utsläpp av klimatgaser genom kolinlagring i mark beskrivs ofta som stora och EU-kommissionen lanserar carbon farming som lösning på problemet. Men djävulen bor in detaljerna och en analys visar att förhoppningarna är betydligt större än potentialen. I Sverige har vi redan ökat jordbrukets effektivitet när det gäller kolinlagring.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!